Rewir


Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości
(art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz.882, ze zm.). W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".


Zakres właściwości miejscowej w egzekucji z nieruchomości :

- miasto i gmina Skwierzyna,
- gmina Bledzew,
- miasto i gmina Międzyrzecz,
- miasto i gmina Trzciel,
- gminy : Przytoczna, Pszczew,
- wsie :

Kontakt: tel./fax: 95 7423067, 95 7411843
e-mail: kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Sulecin 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415