Konto dla wpłat :

Bank PKO BP S.A. O/Sulecin

Nr : 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415

Czekamy na Państwa :

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 – 15:30

Dyżur Komornika odbywa się:

w środę w godz. 10:00 – 15:30

Kontakt

Kancelaria Komornicza nr I w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

Kontakt: tel.: 95 7411843, tel.: 95 7423067

e-mail : kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl

Witamy

Komornik Sądowy Radosław Brzeźniak

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym na podstawie przepisów prawa. Wykonując przewidziane ustawą zadania, kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Wszelkie sprawy, które trafiają do naszej kancelarii,  są rozpatrywane indywidualnie, zwracając uwagę, przede wszystkim na interes wierzyciela oraz trudne położenie dłużnika. Staramy się, aby obie strony zawsze były wysłuchane i usatysfakcjonowane z przeprowadzonego postępowania. Zawsze pozostajemy w stałym kontakcie z wierzycielem, jak również z dłużnikiem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


W realizacji powyższych działań nasza kancelaria  używa elektroniczne narzędzia:

KOMORNIK ON-LINE – System umożliwiający Wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online

e-US – e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online związanych z egzekucją sądową ( np. zapytań o dłużnika, zajęć oraz uchyleń tych zajęć nadpłaconego podatku dochodowego przez dłużników)

 EPU– Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd, pobieranie elektronicznych wniosków i nakazów.
EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia dostęp elektroniczny do księgi wieczystej, wyszukiwania nieruchomości będących własnością
dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych.

CEIDG
 – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Sprawdzanie czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą.
OGNIVO 2.0 – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.
CEPiK 2.0 – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną samochodów zarejestrowanych na dłużnika.
ZUS PUE– możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i zajęć świadczeń emerytalnych.


Tutaj Nas znajdziesz :