Witamy na stronie Kancelarii

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz.882, ze zm.). W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

____________________________________________________________________________________

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu
Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

e-mail:

kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl

asesor@komornik.miedzyrzecz.pl

 

Adres ePUAP (zbiegi): /KS_RadoslawBrzezniak/ezbiegi

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych


Wpłaty proszę dokonywać na rachunek kancelarii lub osobiście w kancelarii komorniczej:
PKO BP S.A. O/Sulecin    46 1020 2036 0000 0202 0040 5415

Przy wpłatach należy podawać sygnaturę sprawy oraz dane osoby wpłacającej.

 


Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego :

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest :

- dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni  wniosek egzekucyjny

 

 

Licytacje

Kontakt: tel./fax: 95 7423067, 95 7411843
e-mail: kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Sulecin 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415