Licytacje

Obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości :

1. BRAK

___________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenia o sprzedaży ruchomości :

1. BRAK

 

 


  Kontakt: tel./fax: 95 7423067, 95 7411843
e-mail: kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Sulecin 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415