Konto dla wpłat :

Bank PKO BP S.A. O/Sulecin

Nr : 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415

Czekamy na Państwa :

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 – 15:30

Dyżur Komornika odbywa się:

w środę w godz. 10:00 – 15:30

Kontakt

Kancelaria Komornicza nr I w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

Kontakt: tel.: 95 7411843, tel.: 95 7423067

e-mail : kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu
Radosław Brzeźniak
Kancelaria Komornicza nr I w Międzyrzeczu
66-300 MIĘDZYRZECZ
ul. Piastowska 32,

Kontakt: tel.: 95 7411843, tel.: 95 7423067

e-mail: kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl
ePUAP : /Komornik23/domyslna
ID EPU :

e-mail: kancelaria@komornik.miedzyrzecz.pl
asesor@komornik.miedzyrzecz.pl